انگشتر بر اساس جیغه های قاجاری

 

عنوان اثر: انگشتر بر اساس جیغه های قاجاری

جنس : نقره و برنج

سازنده : شهرزاد علیاری ملکی

سال ساخت: 1391

محل نگهداری: مجموعه ی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>