Category Archives: English

bracelet

jigheh collection

jigheh collection

fashion jewelry

 

design and making handmade jewelry

طراحی و ساخت جواهرات دست ساز

در ساخت این زیورآلات ، با توجه به تناسب حجمی و رابطه صحیح آن با بدن ، به مفاهیم و مضانین خواسته نیز اهمیت داده شده است و اصلا به طور کلی در همه شاخه های هنری و در همه آثار هنری ، هنرمند ، ذهن و فکر و خواسته های خود را به نمایش می گذارد بنابراین در این آثار ارائه شده نیز این اصل مهم وجود دارد.

IMG_8603

 

  1. IMG_8607

 

نمایشگاه زیورآلات دست ساز شهرزاد در گالری نگاه

516
لوگو

لوگو